Zarząd Krynicy Vitamin w dniu 30 maja 2016 roku podjął uchwałę rekomendującą zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, aby zysk netto w wysokości 13.560.436,13 zł podzielić w ten sposób, by kwotę 9.066.341,62 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,74 zł na jedną akcję.

Pozostałą kwotę 4.494.094,51 zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dniem prawa do dywidendy miałby być 16 września 2016 roku, natomiast dniem wypłaty 30 września 2016 roku.

- Jednocześnie zarząd informuje, że na posiedzeniu w dniu 30 maja 2016 roku rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok – informuje Krynica Vitamin.

Krynica Vitamin to polski producent napojów funkcjonalnych specjalizujący się w usługowym rozlewie produktów markowych oraz produktów private label dla sieci handlowych.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl