Spółka podała, że zarząd Krynicy Vitamin w dniu 24 maja 2017 roku podjął uchwałę rekomendującą zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, aby zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 3.680.539,16 zł podzielić w ten sposób, by kwotę 1.225.181,30 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,10 zł na jedną akcję, a kwotę 2.455.357,86 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ponadto, zarząd spółki zarekomenduje, aby dzień dywidendy był wyznaczony na dzień 28 września 2017 roku natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 17 października 2017 roku - podano.

- Jednocześnie Zarząd informuje, że w tym samym dniu tj. na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 roku Rada Nadzorcza w sposób odmienny od Zarządu oceniła zaproponowany przez Zarząd podział zysku netto uzyskanego w roku obrotowym 2016 w wysokości 3.680.539,16 zł i zaproponowała następujący podział tego zysku: kwotę 2.082.808,21 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,17 zł na jedną akcję, kwotę 1.597.730,95 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie propozycji podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016 przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki – podałą spółka.

- Rada Nadzorcza spółki rekomenduje też wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2017 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 5 października 2017 roku, oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie ww. terminów wskazanych przez Radę Nadzorczą – czytamy dalej.

Krynica Vitamin to polski producent napojów funkcjonalnych specjalizujący się w usługowym rozlewie produktów markowych oraz produktów private label dla sieci handlowych. Posiada zakład produkcyjny w gminie Huszlew, w środkowo-wschodniej Polsce - 140 km od Warszawy. W Polsce Krynica Vitamin współpracuje z większością sieci handlowych oraz właścicielami rozpoznawalnych i cenionych brandów napojowych. Grupa coraz silniej i skuteczniej konkuruje również na rynkach zagranicznych. Dostarcza produkty private label oraz wyroby markowe między innymi do Niemiec, Szwecji, Francji, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji czy krajów nadbałtyckich. Poza tym, Grupa coraz silniej zaznacza swoją obecność na rynkach Bliskiego Wschodu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl