Witold Jesionowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek Handel Zagraniczny. Posiada również ponad 15-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. Ukończył kursy sprzedaży i zarządzania w USA oraz Finlandii.

Od 2015 do chwili obecnej Witold Jesionowski jest też przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Tevor, a także członkiem rady nadzorczej w spółce Ekolobud. Wcześniej był też m.in. prezesem zarządu m.in. spółki Bomi, a także Gino Rossi.

 Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Witold Jesionowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl