Pierwszą pulę środków zebranych w ramach programu otrzymały już wybrane placówki w Bydgoszczy, Lublinie oraz Krakowie, gdzie Kinga Pienińska współfinansowała wymianę niezbędnej aparatury medycznej. W październiku do grona wspieranych szpitali dołączyło także Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Krzysztof Piątek, ambasador Kingi Pienińskiej, OSHEE oraz SONKO, postanowił włączyć się w kampanię charytatywną „Woda, która Pomaga”. Akcja zainicjowana pod koniec ubiegłego roku przez markę naturalnej wody mineralnej Kinga Pienińska, oprócz finansowego wsparcia dla wybranych szpitali dziecięcych w Polsce, ma na celu rozbudzanie chęci pomocy i upowszechnianie dobroczynności wśród społeczeństwa.

„Kampania Kingi Pienińskiej to przykład, jak proste może być pomaganie: wystarczy świadomy wybór wody mineralnej, by mieć wpływ na realną pomoc innym. Tak jak miało to miejsce tego lata w krakowskim Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym” – wyjaśnia Krzysztof Piątek przywołując sytuację, w której środki finansowe pochodzące z programu pomogły w wymianie zepsutego kriostatu.
Gdy w prokocimskiej placówce nieodwracalnej awarii uległo urządzenie niezbędne w procesie diagnozowania i leczenia dzieci z nowotworami oraz chorobami przewodu pokarmowego, to z pomocą środków pozyskanych w ramach kampanii charytatywnej „Woda, która pomaga” Kinga Pienińska mogła współfinansować zakup potrzebnego sprzętu.

„Zakup nowej aparatury dla szpitala w Krakowie był możliwy dzięki rzeszy konsumentów, których świadomy wybór Kingi Pienińskiej przełożył się na pomoc chorym dzieciom. Ta sytuacja pokazała, jakie znaczenie ma nawet niewielki gest jednostki w powodzeniu wielkiej sprawy” – zaznacza Kamila Rybikowska, rzecznik prasowy marki Kinga Pienińska.

Do tej pory w programie pomocy brały udział 3 placówki: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie i Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy. Właśnie tam powędrowała pierwsza pula pomocy uzyskana z 5% sprzedaży specjalnej linii wód Kinga Pienińska, sygnowanych symbolem akcji. Od października do grona szpitali wspieranych przez program „Woda, która pomaga” dołączyło także Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Rocznie jest tam hospitalizowanych ok. 17 tysięcy małych pacjentów, a personel udziela 60 tys. specjalistycznych porad w warunkach ambulatoryjnych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl