Krynica Vitamin powalczy w amerykańskim sądzie z gigantem

Krynica Vitamin skierowała do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów w Nowym Jorku wezwanie na arbitraż. 13 maja 2023 r., w ramach postępowania arbitrażowego strony sporu złożyły do sądu pozwy wzajemne, w których określiły wysokość roszczeń.

Z jakim roszczeniem wystąpiła Krynica Vitamin? Producent domaga się od kontrahenta 6,8 mln dolarów plus odsetki za zwłokę.

- Roszczenie dotyczy w szczególności nieuiszczenia przez niego należnej spółce ceny za produkty dostarczone zgodnie z umową oraz nieuprawnionego anulowania przez kontrahenta, z naruszeniem tej umowy, niektórych zamówień zakupu - informuje spółka.

Krynica Vitamin podwyższa roszczenia wobec giganta z USA

Wysokość roszczenia jest wyższa od określonej w raporcie bieżącym nr 5/2022, ponieważ obejmuje również koszty przechowania i utylizacji nieodebranego towaru oraz niewykorzystanych surowców, a także wartość niektórych nakładów kapitałowych poczynionych przez Krynicę Vitamin w celu realizacji umowy.

Z kolei kontrahent domaga się od polskiego producenta 36,3 mln dolarów powiększonych o odsetki za zwłokę. Suma związana jest z domniemaną szkodą, jaką miał rzekomo ponieść kontrahent, w związku z rzekomymi wadami produktów Krynicy Vitamin. 
 
Krynica Vitamin kwestionuje roszczenia kontrahenta w całości, uważając je za bezpodstawne i nieudowodnione. Polska spółka spodziewa się rozstrzygnięcia sporu orientacyjnie w drugiej połowie 2024 roku, o ile nie dojdzie wcześniej do zawarcia ugody.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl