Szeroki program CSR

Realizowany przez „Herbapol-Lublin” S.A. program społecznej odpowiedzialności jest niezwykle szeroki. W jego ramach, firma priorytetowo traktuje aktywne zaangażowanie się w ważne sprawy lokalne w tych rejonach, w których zlokalizowane są jej zakłady.

– Czujemy się odpowiedzialni za środowisko, w którym funkcjonujemy, dlatego chcemy być dobrym sąsiadem i partnerem lokalnych społeczności. Te działania realizujemy długookresowo, jak również podejmujemy konkretne akcje w odpowiedzi na bieżące potrzeby. A to wszystko zgodnie z hasłem jednego z filarów naszej strategii społecznej odpowiedzialności – Pomaganie mamy w Naturze

– mówi Artur Bielak, członek Zarządu „Herbapol-Lublin” S.A.

Przedszkole integracyjne

„Herbapol-Lublin” S.A. skoordynował renowację świdnickiego Przedszkola Integracyjnego. Firma zakupiła niezbędny sprzęt, a także zaprosiła swoich pracowników do zaangażowania się w prace remontowe. Wolontariusze zrealizowali wszystkie prace przygotowawcze oraz malarskie. Do akcji dołączyli także partnerzy techniczni firmy Herbapol, którzy nieodpłatnie wykonali całościową renowację instalacji elektrycznej (firma „Asel-Instal”), a także przeprowadzili prace naprawcze ścian i sufitów oraz dostarczyli farby do malowania (firma „Alfa Lider”).

– Zaangażowanie się naszych pracowników i partnerów w tę akcję pomocową daje nam prawdziwą satysfakcję. To również kolejny dowód na to, że wyznajemy wspólne wartości, a prospołeczna postawa jest ważna dla nas wszystkich. Z całą pewnością będziemy nadal realizować takie działania

– podkreśla Artur Bielak.

Akcja remontowa świdnickiego Przedszkola Integracyjnego będzie sfinalizowana przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl


Największa konferencja poświęcona sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce 7-8 listopada 2022 • Warszawa • Hotel Sheraton Grand Warsaw

Zarejestruj się!