Spółką przejmującą jest Sadie, a przejmowaną - Bewa.

Jak podały spółki we wspólnym komunikacie, kapitał zakładowy Sadie Investment został obniżony z kwoty 90.250.000,00 złotych do kwoty 13.806.000,00 złotych, tj. o kwotę 76.444.000,00 złotych, w drodze umorzenia 152.888 udziałów własnych spółki, a następnie podwyższony z kwoty 13.806.000,00 złotych o kwotę 76.555.000,00 złotych, tj. do kwoty 90.361.000,00 złotych w drodze utworzenia 153.110 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych jeden udział. Nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez: Valuedata Corporation Limited z siedzibą w Larnace, Cypr (122 tys. udziałów); Marek Jutkiewicz (20,74 tys.) oraz Piotr Jutkiewicz (10,37 tys.).

- Wniesione do spółki przejmującej, w sposób określony powyżej, udziały spółki przejmowanej, stanowią 100 proc. kapitału zakładowego spółki przejmowanej, wobec czego spółka przejmująca będzie dysponować 100 proc. kapitału zakładowego i głosami w spółce przejmowanej - podano w komunikacie.

Jak dodano, połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę przejmującą swojej jednoosobowej spółki, tj. spółki przejmowanej, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl