Na czym dokładnie polega certyfikowanie produktów – czy będą one miały jakiś specjalny znak na opakowaniach, logo?

Produkty, które uzyskają certyfikat mogą być znakowane logotypem systemu jakości Certyfikowany Produkt (CP). Obok logotypu samego certyfikatu CP znajdują się też oświadczenia żywieniowe lub/i zdrowotne, zgodne z przepisami unijnymi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności). Jest tak, ponieważ warunkiem uzyskania certyfikatu CP jest skomponowanie takiego składu produktu owocowo-warzywnego, który pozwala na opatrzenie go minimum dwoma oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi.

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać certyfikat?

Systemem jakości Certyfikowany Produkt (CP) mogą zostać objęte tylko te produkty z owoców i warzyw, do których nie zostały dodane żadne cukry oraz substancje słodzące (słodziki), a ich pożądaną słodycz osiągnięto poprzez składniki produktu (naturalne surowce owoce i warzywa). Do produktów nie można też dodawać żadnych substancji konserwujących, barwników ani aromatów innych niż pochodzące z owoców lub warzyw. Poza tym, jak wspomniałam, powinny mieć one skład, który umożliwia opatrzenie ich minimum dwoma oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi. Spełnienie tych wymagań potwierdzają niezależne jednostki, z którymi współpracujemy.

Producenci których produktów (z jakich kategorii produktowych) mogą starać się o certyfikat?

Do systemu jakości Certyfikowany Produkt (CP) mogą przystąpić przetwórcy, firmy handlowe, jednostki handlowe (np. sieci) i producenci rolni. Objęte nim mogą zostać praktycznie wszystkie  kategorie produktów końcowych z owoców i warzyw, spełniające dodatkowe kryteria: np. soki, nektary, napoje, smoothies, musy, sałatki, surówki, przekąski oraz wiele innych przetworów i produktów  z owoców  i/ lub warzyw, które spełnią wymagania Systemu.

Kto będzie przyznawał certyfikat?

Administratorem systemu, który także nadaje certyfikat CP jest KUPS na wniosek niezależnej jednostki ZT DSK. Współpracujemy z niezależnymi jednostkami, które sprawdzają czy dany produkt spełnia wymagania systemu. Dopiero po pozytywnej weryfikacji produktu może on otrzymać certyfikat i prawo wykorzystania logotypu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl