Zakład we Włocławku jest dziś jednym z czterech zakładów Grupy Agros-Nova. Trzy pozostałe mieszczą się w Tymienicach koło Zduńskiej Woli, Wąsoszu koło Częstochowy oraz Łowiczu, do którego zostanie przeniesiona produkcja przetworów wytwarzanych do tej pory w zakładzie we Włocławku.

Pracownicy zatrudnieni w zakładzie we Włocławku zostaną objęci procesem zwolnień grupowych zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zwolnienia będą przeprowadzane w trybie ustawowym do końca sierpnia br. Dotyczy to 121 pracowników.

- W sytuacji ogromnego wzrostu kosztów i spadku popytu na rynku zmuszeni jesteśmy poszukiwać i wdrażać wszelkie rozwiązania, które przyniosą firmie konieczne oszczędności. Ponad pół roku dłużej niż zakładaliśmy to w planach trwał proces sprzedaży zakładu we Włocławku. Rozmawialiśmy z kilkoma podmiotami i staraliśmy się za wszelką cenę znaleźć nowego właściciela i zapewnić pracownikom miejsca pracy. Niestety ostatecznie procesu sprzedaży nie udało się sfinalizować i kierując się rachunkiem ekonomicznym podjęliśmy tę trudną decyzję o likwidacji zakładu - informuje  Marek Sypek, prezes grupy Agros Nova.

Optymalizacje organizacyjne, funkcjonalne, finansowe, personalne Agros-Nova od prawie dwóch lat wdraża we wszystkich pionach i działach. - W sytuacji, gdy mamy niewykorzystane moce produkcyjne w zakładzie w Łowiczu i Włocławku nie możemy pozwolić sobie na dublowanie wysokich kosztów stałych. Aby poprawić efektywność kosztową w Pionie Operacji, musimy skoncentrować produkcję w jednym zakładzie - dodaje prezes.

Ze względu na niższe jednostkowe koszty wytwarzania, jak również obecną infrastrukturę produkcyjną i skalę działania, oraz - co ma kluczowe znaczenie - korzystną ze względów logistycznych lokalizację zdecydowanie korzystniejsze dla grupy okazało się rozwijanie produkcji w Łowiczu.

 

 

 

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl