- Elastyczność dochodowa popytu mówi nam jak zmienia się popyt na dane dobro w przypadku zmiany dochodu. Gdy elastyczność dochodowa popytu jest dodatnia oznacza to, że wzrost dochodów zachęca nas do zwiększenia konsumpcji danego dobra. Z kolei gdy jest ona ujemna wzrost dochodu prowadzi do spadku jego konsumpcji. Zgodnie z naszymi szacunkami w Polsce dodatnią elastycznością dochodową popytu charakteryzują się owoce południowe, orzechy oraz przetwory owocowe - zapewnia analityk.

Jego zdaniem ujemna elastyczność dochodowa popytu ma miejsce natomiast w przypadku owoców krajowych. W przypadku warzyw dodatnia elastyczność popytu występuje w przypadku przetworów warzywnych, a ujemna w przypadku nieprzetworzonych warzyw.

- Podsumowując wzrost dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych w Polsce będący konsekwencją programu Rodzina 500+ będzie w naszej ocenie prowadzić do wzrostu konsumpcji owoców południowych, orzechów, przetworów owocowych i warzywnych. Jednocześnie wraz ze wzrostem dochodów należy spodziewać się spadku konsumpcji owoców krajowych oraz warzyw nieprzetworzonych - mówi Jakub Olipra.

Zdaniem analityka tym samym efekt wzrostu dochodów rozporządzalnych będzie korzystny dla importerów owoców południowych, przetwórców owoców i warzyw, lecz niekorzystny dla ich krajowych producentów.

Zobacz co Józef Rolnik powiedział na ten temat: Józef Rolnik: Branża owocowo-warzywna może skorzystać na programie „Rodzina 500 plus”.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl