Wstępne wyniki Atlanta Poland

Zarząd Atlanta Poland SA poinformował, że wg wstępnych danych w I półroczu roku obrotowego 2022/2023 tj. w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 227,41 mln zł, tj. wyższe o 17,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2021/2022 oraz osiągnęła: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 30,84 mln zł, tj. wyższy o 13,7 proc. w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2021/2022, EBITDA w wysokości 10,99 mln zł, tj. wyższy o 31,1proc. w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2021/2022 oraz zysk netto w wysokości 4,24 mln zł, tj. niższy o 9,2 proc. w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2021/2022.

Atlanta Poland - kiedy raport okresowy?

Planowany termin publikacji raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2022/2023 przypada w dniu 31 marca 2023 r.

Atlanta Poland - spółka z branży bakalii

Atlanta Poland istnieje od 1990 roku i jest jedną z największych firm działających w Polsce na rynku hurtowego handlu bakaliami. W ofercie znajdują się również bakalie konfekcjonowane oraz słodycze które sprzedajemy pod markami Bakal oraz Kujawianka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl