Zarząd Atlanta Poland postanowił przedstawić radzie nadzorczej spółki wniosek dotyczący sposobu rozporządzenia zyskiem netto w kwocie 645.043,26 zł, osiągniętym przez Atlanta Poland w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym 30 czerwca 2017 roku, poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy spółki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl