Bio Planet - inwestor czy konsolidacja? 

Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy spółki. Spółka Bio Planet rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować:

- pozyskanie dodatkowych inwestorów finansowych lub strategicznych,
- przeprowadzenie nowej emisji akcji,
- przeprowadzenie działań zmierzających do konsolidacji polskiego rynku handlu żywnością ekologiczną.
 
Zarząd Bio Planet zapewnił w komunikacie, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie została podjęta i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta. Zarząd dokona analizy możliwych opcji a spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
W czasie trwania przeglądu opcji strategicznych BIO PLANET S.A., będzie kontynuować realizację planu operacyjnego oraz wdrażania obecnej strategii biznesowej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl