Bio Planet - wzrost sprzedaży

Wysoki wzrost sprzedaży wynikał z jednej strony z korzystnego układu kalendarza (21 dni robocze w styczniu 2023 r. w stosunku do 19 dni roboczych w styczniu 2022 r.). Z drugiej strony w styczniu 2023 r. istotne sprzedaże wygenerowały produkty kupione od NaturaVeny oraz Smak Natury, a także uruchomiono sprzedaż do byłych klientów NaturaVeny oraz Smaku Natury.

Bio Planet i Smak Natury

We wrześniu 2022 r. Bio Planet zawarł umowę z firmą Smak Natury. Spółka pozyska około 40 nowych dostawców oraz około 300 nowych odbiorców i zwiększyła swoją ofertę towarową o około 1 tys. produktów. 

Smak Natury to firma prowadząca dwa duże specjalistyczne sklepy handlujące żywnością w Warszawie, jeden sklep internetowy pod marką pyszneeko.pl oraz działalność w zakresie importu i dystrybucji żywności w Polsce.

Bio Planet - umowa z NaturaVeną

W październiku 2022 r. Bio Planet zawarł umowę przedwstępną z NaturaVeną. W grudniu 2022 r. nastąpił odkup wybranych elementów majątku, m.in. towarów handlowych, środków trwałych, baz danych oraz logotypów wszystkich marek należących do NaturaVeny.

Również od grudnia 2022 roku działalność w zakresie produkcji oraz dystrybucji hurtowej towarów pod markami należącymi do Naturaveny realizowana jest przez Bio Planet.

Naturavena to firmą prowadzącą działalność w zakresie importu, produkcji oraz dystrybucji żywności w Polsce.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl