Copa-Cogeca wysłała pismo do komisarza Tonia Borga, wzywając go do podjęcia działań mających na celu zatrzymanie importów owoców cytrusowych zakażonych plamistością czarną z RPA w 2014 r. i do przestrzegania zaleceń Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z lutego.

W swoim sprawozdaniu EFSA potwierdziła, iż ryzyko, że zakażone owoce cytrusowe z RPA trafią do UE jest poważne. Na chwilę obecną choroba ta nie występuje w UE, może jednak łatwo pojawić się wraz ze sprowadzonymi owocami. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen podkreślił: „Komisja Europejska w marcu przedstawiła propozycję wzmocnienia kontroli importów owoców trafiających do UE z RPA. I mimo iż stanowi ona krok we właściwym kierunku, należy ją udoskonalić, tak by była spójna ze sprawozdaniem EFSA."

Apelował o upewnienie się, że wszystkie importy będą poddane dodatkowym kontrolom oraz o automatyczne zakazanie importów owoców cytrusowych z obszaru, na którym występuje Guignardia citricarpa po wykryciu szóstej zakażonej partii. Powinno to objąć wszystkie cytrusy, zarówno przeznaczone do sprzedaży jako owoce świeże jak i do przetwórstwa.

Zwrócił uwagę, że cieszymy się z wprowadzenia środków inspekcji owoców na rynek owoców świeżych w punktach pakowania, które będą polegać na pobieraniu próbek, rejestracji podmiotów i zwiększaniu identyfikowalności partii. Wniosek wzmacnia kontrole zapobiegające wprowadzeniu Guignardia citricarpa do UE, zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE i ma na celu ochronę europejskich producentów cytrusów przed plamistością czarną.

Aczkolwiek, liczba przypadków wykrytych w 2013 r. ukazuje, że organy właściwe RPA nie są w stanie przeprowadzić skutecznych kontroli fitosanitarnych. Dlatego też Copa-Cogeca niepokoi się, że zaproponowany system kontroli nie będzie odpowiednio działał. Copa-Cogeca żałuje również, że przetwórstwo owoców, które stanowi 10% importów, nie zostało objęte tymi dodatkowymi instrumentami. W rzeczy samej, odstępstwo to może doprowadzić do rozprzestrzenienia się szkodników w UE, co jest niedopuszczalne w świetle najnowszego sprawozdania EFSA.

W związku z tym, Copa-Cogeca na przyszłotygodniowym posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin zaapeluje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o podjęcie natychmiastowych działań blokujących importy cytrusów z RPA. Żądamy instrumentów na rok 2014, gdyż sezon importowy rozpoczyna się w marcu. W ubiegłym sezonie ryzyko zakażenia było poważne. Nie możemy pozwolić na powtórkę sytuacji z zeszłego roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl