Tegoroczne warunki agrometeorologiczne charakteryzowały się wysoką zmiennością. Po łagodnej zimie wiosną obserwowany był deficyt opadów oraz przymrozki, co miało negatywny wpływ na wegetację. W maju wystąpiły zwiększone opady prowadząc w niektórych regionach do nadmiaru wody w uprawach sadowniczych. Wyraźna poprawa warunków agrometeorologicznych została odnotowana dopiero w lipcu i utrzymała się do października. Duża zmienność warunków agrometeorologicznych znalazła odzwierciedlenie w znaczącej rozpiętości wyników produkcyjnych pomiędzy poszczególnymi gatunkami owoców. W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 3,4 mln t (+10% r/r), wiśni na ok. 151 tys. t (-1% r/r), śliwek na ok. 90 tys. t (-5% r/r), gruszek na ok. 67,5 tys. t (bez zmian) oraz czereśni na ok. 40 tys. ton (-5% r/r). W przypadku owoców jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ok. 131 tys. t (+5% r/r), truskawek na ok. 160 tys. t (-9% r/r), malin na ok. 122 tys. t (+60% r/r) oraz agrestu na ok. 10 tys. t (+9% r/r). Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów owoców poznamy 17 grudnia.

Zgodnie z przedwynikowym szacunkiem GUS z 30.09.2020, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosły prawie 4,0 mln t i są o ok. 4% wyższe niż w 2019 r., a tym samym ukształtują się nieco poniżej średniej za ostatnie 5 lat. Wyższej produkcji warzyw sprzyjały lepsze niż przed rokiem warunki agrometeorologiczne. Jednocześnie jest to pierwszy wzrost krajowej produkcji warzyw od 2017 r., która przez dwa ostatnie sezony kształtowała się w trendzie spadkowym ze względu na susze. Zbiory kapusty oceniane są na 0,9 mln t (+8% r/r), kalafiorów na ok. 200 tys. t (-3% r/r), cebuli na ok. 580 tys. t (+8% r/r), marchwi na ok. 700 tys. t (+3% r/r), buraków ćwikłowych na ok. 300 tys. t (+7% r/r), ogórków na ok. 215 tys. t (-3% r/r), a pomidorów na ok. 230 tys. t. (-4% r/r). Zgodnie z prognozą Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej tegoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtowały się na poziomie ok. 1,2 mln t, czyli poziomie zbliżonym jak w 2019 r. Produkcja pomidorów spod osłon wyniosła ok. 680 tys. t (bez zmian), a ogórków spod osłon ok. 296 tys. t (bez zmian). Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów warzyw poznamy 17 grudnia.

Uważamy, że najbliższe kwartały przyniosą dalszy spadek dynamiki cen owoców. Przy założeniu, że przyszłoroczne warunki agrometeorologiczne będą zbliżone do średniej wieloletniej prognozujemy, że ze względu na efekty wysokiej bazy z 2020 r., w II poł. 2021 r. wystąpi deflacja cen owoców. W naszej ocenie dynamika cen warzyw osiągnęła już swoje minimum lokalne i w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w łagodnym trendzie wzrostowym, a w II poł. 2021 r. ich ceny zaczną rosnąć w ujęciu rocznym. Czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz zarówno dynamiki cen owoców i warzyw są warunki agrometeorologiczne w Polsce oraz w innych krajach, będących głównymi producentami owoców i warzyw.

Owoce i warzywa - sprawdź ofertę na Giełdzie Rolnej!

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl