- Czy w Państwa strategii CSR technologie pro-ekologiczne zajmują istotną pozycję?

- Fabryka Frosty w Bydgoszczy posiada certyfikat ISO 50001, co przekłada się na bardzo strukturalne podejście to tematu zarządzania energią. W fabryce tak wykorzystujemy maszyny, planujemy pracę poszczególnych linii produkcyjnych, zarządzamy surowcami, aby optymalizować zużycie wszelkich wykorzystywanych podczas produkcji zasobów. Prowadzimy pełny, komputerowy monitoring zużycia energii.

Szczególnym wyzwaniem, także pod względem organizacyjnym, jest redukcja czasu przestoju linii produkcyjnych. Z naszego doświadczenia wynika, że zatrzymanie procesu produkcji drastycznie zwiększa zużycie energii i obniża efektywność produkcji.

- Które z dziedzin zrównoważonego rozwoju są w Państwa działalności szczególnie ważne?

- W misję firmy Frosta wpisany jest zrównoważony rozwój, dlatego bardzo szeroko podchodzimy do kwestii ekologii i wpływu naszej działalności na środowisko. W maju 2009 r. zainstalowaliśmy na dachu naszej chłodni elektrownię słoneczną, która może wytwarzać energię o mocy 80,5 kWp (megawatów mocy nominalnej). Dzięki zasilaniu urządzeń chłodni Frosty pracujących w trybie ciągłym, cała wyprodukowana energia jest zużywana na potrzeby zakładu. Energia pochodząca z instalacji pozwala zaoszczędzić nawet do 30 proc. energii zużywanej do wychłodzenia mroźni.

- Jakie inwestycje przyjazne dla środowiska przeprowadzili Państwo w ostatnim czasie?

- Przede wszystkim wybudowaliśmy nowoczesną chłodnię, której konstrukcja nastawiona jest na optymalizację zużycia energii, m.in. dzięki zastosowaniu podposadzkowej instalacji glikolowej chroniącej przed przemarzaniem gruntu (ciepła odzyskiwane jest z instalacji amoniakalnej) czy chłodniczej instalacji amoniakalnej zbudowanej z systemu 3 sprężarek dwustopniowych. Fabryka posiada własną podczyszczalnię ścieków. Dla tej i wielu mniejszych inwestycji duże znaczenie miało dofinansowanie ze środków unijnych.

Co roku realizujemy inwestycje mające na celu podniesienie efektywności energetycznej naszej fabryki. Mamy wyznaczone wewnętrzne cele krótko i długoterminowe, dotyczące przede wszystkim redukcji zużycia energii i emisji CO2 do atmosfery.

- Czy tego typu inwestycje mogą być w dłuższej perspektywie źródłem oszczędności?

- Jak najbardziej, inwestycje te dają wymierne efekty w dłuższym okresie czasu: wzrost efektywności produkcji, redukcja kosztów, minimalizacja odpadów.

- Czy w branży spożywczej trendy związane z ekologią zyskują na znaczeniu?

- W Polsce wciąż świadomość producentów dotycząca wpływu ich działalności na środowisko jest niska. Obserwujemy jednak w branży spożywczej inwestycje podejmowane przez producentów na rzecz zwiększenia efektywności produkcji. Zwykle oznaczają one mniejsze zużycie zasobów, czyli de facto mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl