Największy spadek zbiorów odnotowany został w przypadku warzyw kapustnych i korzeniowych. Znaczące zmniejszenie produkcji warzyw gruntowych w porównaniu do 2014 r. wynikało z ubiegłorocznej suszy jaka miała miejsce w Polsce, która utrudniła wegetację zarówno wczesnych jak i późnych odmian warzyw.

- W 2015 r. początkowa faza wegetacji owoców przebiegała bez większych zakłóceń ze względu na brak występowania znaczących przemrożeń. Niemniej jednak z uwagi na przedłużającą się suszę, która miała miejsce w miesiącach letnich na przeważającym obszarze kraju warunki te uległy znaczącemu pogorszeniu. Znalazło to odzwierciedlenie przede wszystkim w niższych zbiorach owoców jagodowych, które zgodnie z szacunkiem GUS obniżyły się o 10 proc. w porównaniu do 2014 r. - informują analitycy Credit Agricole.

W przypadku owoców z drzew warunki wegetacji były wyraźnie lepsze. Niemniej jednak susza przyczyniła się do zmniejszenia rozmiarów owoców. Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS zbiory owoców z drzew zmniejszyły się w 2015 r. o 2 proc. w porównaniu do 2014 r. Od stycznia do listopada 2015 r. wielkość polskiego eksportu owoców w ujęciu wagowym zmniejszyła się o 8,1 proc. r/r wobec spadku o 4,7 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Obniżenie eksportu odnotowano również w przypadku eksportu warzyw, którego wartość zmniejszyła się o 1,7 proc. r/r wobec takiego samego spadku w analogicznym okresie roku poprzedniego. W obu przypadkach obniżenie eksportu był efektem jego silnego spadku do krajów spoza UE, co odzwierciedla utrzymujący się negatywny wpływ rosyjskiego embarga na polską wymianę handlową. Prognozujemy, że w najbliższych kwartałach wraz z wygasaniem efektu ubiegłorocznej suszy roczne tempo wzrostu cen warzyw w Polsce będzie się stopniowo obniżać. Przy założeniu, że zbiory warzyw w 2016 r. ukształtują się na poziomie średniej wieloletniej będzie to dodatkowy czynnik oddziałujący w kierunku spadku dynamiki ich cen.

- W efekcie oczekujmy, że w II poł. br. będziemy mieli do czynienia z powrotem deflacji cen warzyw. W przypadku cen owoców na początku br. oczekujemy przejściowego zwiększenia ich dynamiki z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy z 2015 r. W dalszej części roku, przy założeniu, że zbiory owoców w 2016 r. ukształtują się na poziomie średniej wieloletniej prognozujemy spadek tempa wzrostu ich cen -informują analitycy Credit Agricole..

Zarówno w przypadku owoców jak i warzyw w kierunku obniżenia cen będą oddziaływać utrzymujące się trudności polskich eksporterów w znalezieniu nowych rynków zbytu, które mógłby zastąpić rynek rosyjski. Przeciwny wpływ będzie miał podatek handlowy. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy dynamiki cen owoców i warzyw jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych w kraju.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl