Na spotkaniu wysokiego szczebla z prezydencją estońską, wiceprzewodniczący Copa Henri Brichart powiedział „Większość szkodników i chorób można zwalczać za pomocą praktyk rolnych jak płodozmian, hodowla nasion i odmian, praktyki uprawowe, terminy i gęstość siewu, nawadnianie itd. Jednak niektóre z tych technologii - na przykład nowe techniki hodowli oraz środki ochrony roślin - znajdują się pod presją ze względu na brak zaufania ze strony instytucji UE i decyzje ignorujące dowody naukowe”.

„Mimo że rolnicy są odpowiednio przeszkoleni, a ich opryskiwacze są regularnie sprawdzane, instytucje UE nie informują w wystarczającym stopniu opinii publicznej na temat naszych wysokich norm bezpieczeństwa i nie budują zaufania do systemu. W związku z tym obywatele kwestionują praktyki rolne, co prowadzi do utraty bezpiecznych i wydajnych narzędzi” - ostrzegał.

Glifosat, który uzyskał pozytywną ocenę Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) jest klasycznym przykładem.  Nie powinno być żadnych wątpliwości co do przedłużenia zezwolenia na jego stosowanie na pełne 15 lat. „Nasze środki ochrony roślin są stosowane w sposób najbezpieczniejszy na całym świecie, a jednak UE nie jest w stanie zabezpieczyć konkurencyjności naszego rolnictwa. Przez co tracimy na konkurencyjności na skalę globalną. Europejscy rolnicy i ich spółdzielnie potrzebują dostępu do tych nowinek technologicznych, by móc sprostać przyszłym wyzwaniom oraz utrzymać konkurencyjność na rynku” - podkreślił. Zwrócił również uwagę na znaczenie uczciwego handlu i zachowanie ostrożności w negocjacjach handlowych z łacińsko-amerykańskim blokiem handlowym Mercosur, wyrażając wątpliwości co do gotowości pewnych krajów do zagwarantowania równych warunków. Prezydent Argentyny, Mauricio Macri, ogłosił na przykład wprowadzenie refundacji wywozowych dla wieprzowiny, wyjaśnił.  

Następnie Brichart położył nacisk na fakt, że to rolnicy dbają o glebę, utrzymując jej zdrowie i produktywność i przedstawiając rozwiązania korzystne i dla klimatu i dla gospodarki. Nasze doświadczenia związane z ramową dyrektywą glebową sprawiły, że wszyscy zrozumieli, że trzeba znaleźć alternatywne, przyszłościowe rozwiązania.

Podsumowując, pochwalił deklarację wielu ministrów na temat znaczenia biogospodarki, która odegra ważną rolę w przyszłej wspólnej polityce rolnej i polityce badawczej UE.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl