Helio podsumowuje 2022 rok

2022 rok był jednym z najtrudniejszych w 30 letniej historii firmy Helio.

- Był to czas pełen wyzwań wynikających z dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Czynniki makroekonomiczne rzutowały na każdy aspekt naszego życia. Z drugiej jednak strony, wbrew tym apokaliptycznym czynnikom osiągnęliśmy rekordową sprzedaż, przekraczając po raz pierwszy poziom 300 mln zł obrotu - mówi Leszek Wąsowicz, prezes Helio. 

Leszek Wąsowicz dodaje, że z taką skalą podwyżek Helio nie miało jeszcze do czynienia w 30-letniej działalności. - Ponadto pojawiły się kolejne ryzyka, o których jeszcze kilka lat temu nikt z nas realnie nie myślał. Typowe dla naszej działalności ryzyka eskalowane zostały makroekonomicznymi konsekwencjami pandemii i wojny w Ukrainie. Powoduje to liczne trudności, począwszy od samego składania ofert na dłuższe okresy. Mimo panującego na rynku sztormu, nadal podążamy wyznaczonym kursem - zapewnia.

Helio - wyzwania 2023

Zgodnie z konkluzjami z ostatniego raportu, kluczowym dla wyników finansowych Helio wydają się być czynniki makroekonomiczne, w tym w szczególności sytuacja na rynku walutowym, a także wysoka inflacja.

- Z naszej perspektywy szczególnie niekorzystna jest zarówno nagła deprecjacja, jak i aprecjacja złotego. O ile wzrost ceny dolara amerykańskiego oznacza dla spółki wyższe koszty zakupu surowca, to nagły spadek ceny waluty wiąże się ujemną wyceną zawartych transakcji pochodnych (kontrakty forward) oraz ryzykiem spadku rentowności brutto ze sprzedaży produktów wytworzonych z kupionego już surowca po wcześniejszych wyższych cenach. Jednym słowem duża zmienność na rynku walutowym nam nie sprzyja, a wysoka inflacja oznacza drastyczny wzrost praktycznie wszystkich pozycji kosztowych. Ponadto wraz ze wzrostem cen, w tym wartości zapasów, należy spodziewać się także wyższego niż w latach ubiegłych poziomu wykorzystania kredytów obrotowych. Dodatkowo rosnący poziom referencyjnych stawek WIBOR dla zaciągniętych przez nas kredytów zwiększy istotnie wysokość płaconych odsetek, a tym samym zwiększy nasze koszty finansowe. Z uwagi na dużą wagę dla rentowności spółki, czynniki te wydają się być czołowym wyzwaniem także przyszłych okresów - wylicza prezes Helio.

Helio - sytuacja na rynku opakowań komplikuje działalność operacyjną

Leszek wąsowicz zapewnia, że na ile to możliwe Helio stara się neutralizować ciężar podwyżek dla swoich odbiorców i finalnych konsumentów.

- Bardzo ostrożnie podchodzimy do przenoszenia podwyżek na odbiorców, chcąc łagodzić wpływ inflacji na konsumentów. Przykładowo w kontekście rosnących dynamicznie cen energii, realizujemy inwestycje w odnawialne i alternatywne źródła energii, m.in. fotowoltaika, czy instalacje mające na celu ograniczenie zużycia energii. Pewnych problemów nie  jesteśmy jednak w stanie przeskoczyć. Przykładowo w zakresie opakowań. Nie dość, że ich cena na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosła średnio o 50%, to na dodatek dwukrotnie wydłużyły się terminy realizacji zamówień - dodaje Leszek Wąsowicz.

To przekłada się m.in. na wydłużony okres wprowadzania nowych produktów z uwagi na długi czas przygotowania opakowań. Analogiczna sytuacja jest w przypadku puszek, czy kartonowych opakowań zbiorczych, co wynika z deficytu w dostępności papieru.

- Sytuacja na rynku opakowań mocno komplikuje nam zatem działalność operacyjną, tym bardziej, że rocznie sprzedajemy ok. 80 mln szt. produktów spakowanych w opakowania kilkudziesięciu różnych marek. W praktyce oznacza to, że w portfolio mamy kilkaset asortymentów, a do każdego z nich musimy utrzymywać zwiększony zapas opakowań, tak aby nasi odbiorcy mieli pewność, dostaw. W konsekwencji pogarsza nam się rotację zapasów, w tym opakowań, a co za tym idzie zwiększają się koszty ich finansowania kredytem bieżącym. Niestety tego typu problemy pojawiają się dziś na każdym kroku - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl