Helio zaprezentowało wyniki finansowe za ważny z punktu widzenia jej branży kwartał. W działalności Helio występuje bowiem zjawisko znacznej sezonowości sprzedaży, w wyniku czego przeważająca część rocznych przychodów przypada na okres przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Jak donosi opublikowany 15 maja raport za trzeci kwartał roku obrotowego 2012/2013 (rok obrotowy spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca), Helio w minionym okresie zwiększyła swoją sprzedaż zarówno pod względem ilościowym (+11 proc.), jak i wartościowym (+6 proc.). Warto jednocześnie nadmienić, że miniony kwartał był rekordowy pod względem przychodów ze sprzedaży w okresie styczeń - marzec w ponad 20-letniej historii przedsiębiorstwa.

Wynik ten jest tym bardziej imponujący, w kontekście niesprzyjających czynników zewnętrznych, z którymi Helio musiało się zmagać. Wśród nich warto wymienić przede wszystkim rosnące ceny surowców, a także niekorzystne nastroje zakupowe w społeczeństwie (m.in. malejąca konsumpcja, wysokie bezrobocie).

W minionym kwartale zauważalne były jednocześnie efekty z zapowiadanych i poczynionych przez Emitenta działań mających na celu poprawę rentowności spółki. Wyeliminowanie nierentownych kontraktów, a także poprawa efektywności kosztowej, zaowocowały poprawą wyników spółki zarówno na poziomie netto, jak i EBITDA.

W okresie styczeń - marzec 2013 Spółka wygenerowała bowiem zysk netto ponad cztery razy większy niż w roku ubiegłym, zaś EBITDA wzrosła o 140 proc. Dla przypomnienia warto dodać, że poprawa efektywności operacyjnej Spółki była możliwa m.in. dzięki przeniesieniu działalności do nowego zakładu w Brochowie, będącego największym tego typu obiektem w branży bakaliowej w Polsce, a także dzięki bardziej zachowawczej polityce zakupów surowca.

Jak podsumowuje Emitent, wewnętrzne determinanty kształtujące jego wyniki są obiecujące. Spółka poczyniła bowiem w ostatnim czasie wiele starań dających potencjał do dalszego rozwoju. Choć harmonię pozytywnych czynników burzy niestabilna sytuacja makroekonomiczna, w szczególności na rynku surowcowym, perspektywy dla Helio wydają się być niezagrożone.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl