Zarząd spółki Helio informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od spółki.
 
Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła rada nadzorcza spółki. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu Helio S.A., członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez radę nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl