- W roku obrotowym 2016/2017 Helio S.A. osiągnęła rekordowe w historii przedsiębiorstwa przychody ze sprzedaży w wysokości 178.563 tys. zł, tj. o 32% wyższe od zeszłorocznych. Wzrostowi sprzedaży w ujęciu wartościowym towarzyszył 40-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży. W roku obrotowym 2016/2017 spółka sprzedała 14 tys. ton względem 10 tys. ton w roku ubiegłym - informuje spółka w raporcie.

Sprzedaż na przestrzeni roku realizowana była w sposób charakterystyczny dla branży Emitenta z wyraźną sezonowością i pikami w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Helio odnotowało wzrost przychodów ze sprzedaży w ciągu całego roku, przy czym największą dynamikę wzrostów osiągnięto w sezonach przedświątecznych oraz pierwszym kwartale roku obrotowego. W ostatnim kwartale roku obrotowego zgodnie z zapowiedziami zarządu widoczny był już efekt wysokiej bazy roku poprzedniego.

- Mimo 25 lat na rynku spółka nie straciła zapału do dalszego rozwoju. W ostatnim roku rozbudowaliśmy nasz zakład w Brochowie zwiększając jego powierzchnię produkcyjno-magazynową o 35%, a także rozwinęliśmy skrzydła w zakresie prażenia orzechów, co zostało pozytywnie odebrane przez rynek, w tym naszych kluczowych odbiorców. Jednocześnie unowocraześniliśmy nasze zaplecze infrastrukturalne. W minionym okresie podjęliśmy także szereg działań marketingowo-handlowych, w tym m.in. pozyskaliśmy nowych klientów, odświeżyliśmy opakowania ujednolicając szatę graficzną naszych produktów, wprowadziliśmy nowe produkty oraz przeprowadziliśmy udane kampanie marketingowe budując wizerunek zdrowej marki Helio. Bez wątpienia poczynione inwestycje w infrastrukturę i markę wzmocniły naszą pozycję rynkową, a doświadczenie i know-how pozwoliły wykorzystać nadarzające się szanse handlowe. Choć są powody do satysfakcji, nadal jesteśmy świadomi wyzwań i intensywnej pracy nad zapewnieniem dalszego pomyślnego rozwoju Helio S.A. Należy przy tym uczulić krótkookresowych inwestorów, że ponowienie tak dobrych wyników rok po roku jest raczej mało prawdopodobne. Przedkładając długofalowy wzrost przedsiębiorstwa nad doraźne wyniki, w kolejnym roku naszej działalności będziemy zatem możliwie najefektywniej wykorzystywali sprzyjające nam trendy rynkowe, pojawiające się szanse oraz potencjał wypracowany przez dotychczas podjęte działania. Planujemy także kolejne inwestycje w infrastrukturę i markę  wzmacniając nasze kluczowe przewagi konkurencyjne. Rok zapowiada się zatem pracowity, co wierzę, że przełoży się pozytywnie na rozwój Helio S.A. w kolejnych latach działalności - informuje zarząd spółki w raporcie.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl