Zarząd spółki Polski Ogród zamierza przeprowadzić reorganizację pracy oddziału i redukcję poziomu zatrudnienia w ramach procesu zwolnień grupowych. Zakładana na dzień dzisiejszy skala zwolnień to 160-170 osób.

- Przewidywany termin to pierwszy kwartał 2015 r. Zwalniani pracownicy będą mogli liczyć na odprawy oraz szkolenia i wsparcie w poszukiwaniu nowych miejsc pracy. W grudniu przeprowadzone zostaną konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz radą pracowniczą w oddziale w Rykach, podczas których ustalone zostaną zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia - zapewnia Beata Łosiak.

Grupa Hortex podejmuje działania zmierzające do umocnienia pozycji marki Hortex na rynku polskim, zwiększenia dostępności mrożonek Hortex zarówno poprzez dotychczasową współpracę z dystrybutorami, jak i rozwój własnych kanałów dystrybucji.

- Mimo embarga Grupa Hortex pracuje nad utrzymaniem sprzedaży i pozycji na rynku rosyjskim m.in. poprzez uruchomienie pakowania produktów pod markami Hortex i Jest Idea na terenie Federacji Rosyjskiej. Mamy nadzieję, że w długim okresie, działania te pozwolą na stopniowy wzrost sprzedaży na rynku polskim i powrót do sprzedaży na rynku rosyjskim, a tym samym na wzrost produkcji w Zakładach Polskiego Ogrodu - dodaje Beata Łosiak.

Historia firmy Hortex sięga lat czterdziestych dwudziestego wieku. Firma skupia się na dwóch podstawowych obszarach: produkcji soków i napojów oraz produkcji mrożonych warzyw i owoców; trzecim istotnym polem działania jest wytwarzanie koncentratu soków owocowych. W 2010 r. Hortex wprowadził na rynek linię Stimeria - warzywne dania, które, dzięki specjalnemu opakowaniu, można w ciągu kilku minut przygotować na parze przy użyciu kuchenki mikrofalowej.  

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl