Łagodny początek zimy sprzyjał wykopkom buraków. Kampania cukrownicza w sezonie 2014/2015 rozpoczęła się już na początku września, dwa tygodnie wcześniej niż w poprzednim roku. Buraki przerabiało w tej kampanii w naszym kraju łącznie 18 cukrowni, w tym 7 należących do Krajowej Spółki Cukrowej.

Obecnie pracują jeszcze 3 cukrownie na Dolnym Śląsku: w Strzelinie (planowane zakończenie 8 lutego), Świdnicy (planowane zakończenie 5 lutego) i Cerekwi (planowane zakończenie ok. 20 lutego). Są to fabryki należące do niemieckiego koncernu Sudzucker.

Tegoroczne zbiory buraków cukrowych w Polsce (jak i w Europie) należą do rekordowych, szacowane są na ok. 12,3 mln ton, podczas gdy w ub.r. wyniosły one 11,2 mln ton. Ich zbiory zakończono dopiero w grudniu.

Poprawa efektywności uprawy oraz korzystne warunki pogodowe w okresie wegetacji i zbiorów przyczyniły się do wzrostu plonów. Według wstępnych szacunków średni plon był wyniósł ok. 68 ton/ha, przy czym wystąpiły duże różnice plonowania w poszczególnych regionach. W południowych województwach plony wyniosły ok. 80 ton/ha, a w województwie kujawsko-pomorskim ok. 50 ton/ha. Burakami zostało obsiane ok. 190 tys. hektarów.

Według Związku, zawartość cukru w burakach wyniesie 17,5 proc., czyli będzie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Oznacza to, że produkcja cukru w Polsce z kampanii 2014/15 wyniesie około 1 mln 960 tys. ton (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ocenia, że produkcja cukru może wynieść ok. 1 mln 850 tys. ton). Jest to więcej niż wynosi tzw. kwota cukrowa przyznana Polsce (1 mln 405 tys. ton). Nadwyżka produkcji krajowej wyniesie zatem około 555 tys. ton. Krajowa konsumpcja cukru szacowana jest na 1 mln 630 tys. ton.

Zgodnie z prawem unijnym cukier wytworzony ponad kwotę może być wyeksportowany poza granicę UE, zużywany na cele niespożywcze lub "przeniesiony" na kolejną kampanię cukrowniczą 2015/2016. Komisja Europejska zapowiedziała zniesienie limitowania produkcji cukru od 2017 roku.

W okresie styczeń-październik 2014 r. wyeksportowano ok. 383 tys. ton cukru, z tego 275 tys. ton do UE. Na unijnym rynku największym odbiorcą były Niemcy (98 tys. ton, spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Izraela (34 tys. ton), Kazachstanu (26 tys. ton) oraz Rosji (14 tys. ton).

Duża produkcja cukru w Polsce, a także duże zapasy na świecie są głównym powodem niskich cen. W listopadzie br. średnia cena zbytu cukru w workach wyniosła 1,80 zł/kg i była o 36 proc. niższa niż przed rokiem. Cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych spadła do 1,68 zł/kg i była o 38 proc. niższa niż przed rokiem. Ceny detaliczne cukru w listopadzie br. były na poziomie 2,12 zł/kg ( cukier był 35 proc. tańszy niż rok wcześniej). Duży spadek cen zbytu negatywnie wpływa na wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl