- Dodatkowo na wielu obszarach w ostatniej dekadzie kwietnia wystąpiły przymrozki. Co więcej, duża liczba dni deszczowych i chłodnych podczas kwitnienia utrudniała oblot pszczół i zapylanie. Mimo zróżnicowanych warunków agrometeorologicznych na poziomie całego kraju nie zanotowano istotnych strat. Stan owoców jagodowych jest również oceniany jako relatywnie dobry mimo znacznego osłabienia roślin po poprzednim sezonie. W efekcie, przy sprzyjających warunkach dalszej wegetacji, można oczekiwać dobrych na tle historycznym zbiorów owoców z drzew i krzewów, a także owoców jagodowych - mówią eksperci banku Credit Agricole.

Podkreślają, że zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS, z uwagi na niskie temperatury oraz ich wysokie amplitudy siewy warzyw do gruntu na przeważającym obszarze kraju rozpoczęły się później niż w 2015 r. Zapasy wody po zimie były niewielkie z uwagi na ubiegłoroczną suszę, a także niewielkie opady śniegu zimą 2015/2016. W znacznej części kraju chłody panujące w kwietniu i w maju, zimne noce oraz brak słońca niekorzystnie wpłynęły na wzrost warzyw. Od końca drugiej dekady nastąpiła wyraźna poprawa warunków agronometrycznych dla warzyw. Plonowanie warzyw zależeć będzie silnie od warunków w kolejnych fazach wegetacji, w szczególności obfitości opadów w kolejnych miesiącach.

- Od stycznia do lutego 2015 r. wielkość polskiego eksportu owoców w ujęciu wagowym zmniejszyła się o 10,1 proc. r/r wobec wzrostu o 1,7 proc. w analogicznym okresie 2015 r. Obniżenie eksportu odnotowano również w przypadku eksportu warzyw, którego wartość zmniejszyła się o 2,4 proc. r/r wobec spadku o 6,2 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego. W obu przypadkach obniżenie eksportu było przede wszystkim efektem jego spadku do krajów UE - mówią eksperci banku Credit Agricole.

Tłumaczą również, że wstępna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS pozwala oczekiwać, że zbiory warzyw i owoców w 2016 r. ukształtują się na poziomie zbliżonym do średniej wieloletniej.

- Tym samym będzie to czynnik oddziałujący w kierunku spadku ich cen w porównaniu do zeszłego roku, kiedy to mieliśmy do czynienia z suszą. Będzie on widoczny szczególnie w przypadku warzyw najbardziej dotkniętych skutkami suszy, czyli warzyw korzeniowych i kapustnych. Zarówno w przypadku owoców jak i warzyw w kierunku obniżenia cen będą oddziaływać również utrzymujące się trudności polskich eksporterów w znalezieniu nowych rynków zbytu, które mogłyby zastąpić rynek rosyjski. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy dynamiki cen owoców i warzyw jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych w kraju oraz wielkość i termin wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej - mówią eksperci banku Credit Agricole.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl