Odpowiedź i nowe dane przedstawiono w odpowiedzi na interpelację posłów Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke.

Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, podaje, że nie ma koncepcji KGS, a samo MAP w ogóle nad nią nie pracuje.

Pracuje nad tym… Krajowa Spółka Cukrowa, a dokładniej KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, która  świadczy na rzecz KSC S.A. usługi doradcze w zakresie przygotowania i realizacji procesu konsolidacji. Umowę zawarto 30 kwietnia 2020 r. i MAP nie jest stroną zawartej pomiędzy KSC S.A. i KPMG umowy - „wobec tego nie jest uprawniony do udzielania informacji dotyczących tej umowy, w tym również o jej zakresie, produktach ani o cenie za wykonane usługi.” Dodajmy – ani terminie zakończenia prac.

Jak zapewnił wiceminister Andrzej Śliwka, Ministerstwo Aktywów Państwowych nie ponosiło dotychczas kosztów z tytułu prac nad projektem konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej.

Więcej na farmer.pl.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl