Skarb państwa wypłacił sobie nasze 300 mln zł - grzmią plantatorzy buraka cukrowego związani z Krajową Spółką Cukrową (KSC). Powołują się przy tym na rozporządzenie ministra rolnictwa i porozumienie podpisane z resortem skarbu. - Mieliśmy do tego prawo - odpowiada resort... powołując się na te same dokumenty.

Zdaniem plantatorów, MSP jako właściciel spółki, nie podzielił się z nimi zyskami za dwa poprzednie lata obrotowe (kończą się we wrześniu). Jak twierdzą planatorzy, jest to w sumie 280-300 mln zł, które należą im się z tytułu podziału nadwyżki ze sprzedaży cukru ponad cenę referencyjną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru) - pisze "Puls Biznesu".

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl