- W maju tego roku wobec Marwitu wszczęto postępowanie sanacyjne - podano w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu.

To postępowanie restrukturyzacyjne, które oznacza, że firma ma problemy. Dziś sprawa wygląda tak: zarządcą firmy Marwit, ustanowionym przez toruński sąd, jest Krzysztof Gołąb.

28 lipca 2020 roku zarządca złożył w Sądzie Rejonowym w Toruniu: spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe sporządzone przez dłużnika - odpowiedziała Valeria Grzebińska, kierownik sekretariatu w warszawskiej kancelarii adw. Krzysztofa Gołębia.

6 listopada 2020 roku zarządca złożył w sądzie wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego. Wniosek nie został dotychczas rozpoznany. 

Łukasz Lewczuk z firmy Marwit, nie kryje, że zakładzie nastąpiło czasowe wstrzymanie dystrybucji. - Po Nowym Roku ruszymy z produkcją. Nie zwalniamy pracowników - dodaje.

Więcej w "Dzienniku Łódzkim".

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl