Dziwulski zauważa, że największą dynamiką spadku, spośród najważniejszych kategorii eksportowych warzyw charakteryzowała się sprzedaż marchwi (CN 070610).

Jej eksport ukształtował się na poziomie 12,6 tys. t - o 64 proc. niższym niż w analogicznym okresie przed rokiem. Na gorszy wynik eksportowy wpływało wiele czynników. Między innymi spadek produkcji w kraju, a także mniejsza sprzedaż na rynki pozaunijne spowodowana embargiem i kryzysem w Europie Wschodniej. Niemniej, najbardziej istotną kwestią w kontekście spadku sprzedaży tego warzywa było osłabienie popytu na rynku Unii Europejskiej - głównego rynku zbytu dla marchwi z Polski - która ze względu na złą jakość, przegrywała konkurencję na rynkach zachodnich. Sprzedaż tego warzywa na rynek wspólnotowy zmniejszyła się o 62 proc. do poziomu 11,7 tys. t, a osłabienie się handlu wpływało hamująco na sezonowe wzrosty cen tego warzywa. Średnio w kwietniu br. ceny marchwi w krajowym skupie były o blisko 20 proc. niższe niż w w kwietniu 2015 r. - mówi.

Analityk zwraca uwagę, że silnym spadkiem charakteryzowała się sprzedaż zagraniczna kapust (CN 070490). Dane Eurostat wskazują, że wyniosła ona 50,9 tys. t w porównaniu do 73,4 tys. przed rokiem (spadek o 31 proc.). Zdecydowanie mniej kapusty (bo w 64 proc.) wyeksportowano na rynki pozaunijne.

- Eksport cebuli z Polski zwiększył się natomiast o 14 proc. do poziomu 76,4 tys. t. Wzrost sprzedaży, mimo spadku krajowej produkcji, spowodowany był wysokim popytem na rynkach trzecich. Kraje Unii Europejskiej w pierwszych siedmiu miesiącach sezonu 2015/2016 wyeksportowały o 11 proc. więcej cebuli niż przed rokiem. Spowodowane to było większą sprzedażą na rynek brazylijski, dotknięty niskimi zbiorami tego warzywa. Tym samym Polska mogła wypełnić lukę wynikającą z mniejszego eksportu cebuli z Holandii do UE - dodaje Dziwulski.

Sprzedaż zagraniczna pieczarek i pomidorów świeżych wyniosła odpowiednio 135 i 64,5 tys. t i była o 1 i 21 proc. wyższa r/r. Wzrost był możliwy dzięki większej sprzedaży na rynek UE, który kompensował mniejszą sprzedaż na rynki poza UE. Uszczelnienie granic związane z embargiem i kryzys na rynku rosyjskim, spowodowało ograniczenie sprzedaży tych produktów poza Unię odpowiednio o 54 i 47 proc. r/r.

- Biorąc pod uwagę całą sprzedaż zagraniczną warzyw świeżych, warto podkreślić, że w obecnym sezonie w sposób istotny znaczenia dla polskich eksporterów nabrał rynek Wspólnoty. Łączny eksport warzyw świeżych z Polski do UE w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego sezonu wzrósł aż o 9 proc., a udział rynku UE w polskim eksporcie warzyw świeżych wzrósł z 77 do 88 proc. - dodaje analityk.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl