Zgodnie z danymi GUS, w sierpniu br. zakłady przetwórcze, zatrudniające 50 osób i więcej, wyprodukowały 50,6 tys. ton mrożonych warzyw czyli o 6,1 proc. mniej niż w tym samym okresie w roku poprzednim. W podobnej relacji (-6,5 proc.) zmniejszyła się również produkcja marynat warzywnych, która ukształtowała się na poziomie 10,8 tys. t.

Mniejsza produkcja warzyw do przetwórstwa wpływa na kształtowanie się cen na wyższym, w stosunku do 2012 roku, poziomie. W przypadku warzyw, które wg GUS zanotowały największy spadek zbiorów tj. kalafiorów (-10,6 proc.) i kapusty białej (-8,4 proc.) [szacunek wrześniowy], ceny w 2013 roku wzrosły odpowiednio o 13 i 69 proc.. Jeszcze większą skalą wzrostu charakteryzowały się ceny cebuli czy też ogórków gruntowych, które wg danych IERiGŻ-PIB średnio we wrześniu wzrosły odpowiednio 81 i 39 proc. w relacji do analogicznego okresu przed rokiem.

Z drugiej strony zwiększyły się również ceny przetworów, między innymi mrożonej cebuli, która w pierwszych dwóch dekadach października br. była średnio o 45 proc. wyższa niż przed rokiem. W analogicznym okresie o 20 proc. wzrosły ceny mrożonych kalafiorów z Polski, a o 19 proc. zwiększyły się ceny mrożonych brokułów. Wzrosty te są wynikiem nie tylko zmniejszenia krajowej produkcji, ale także prawdopodobnie ograniczenia podaży warzyw mrożonych w krajach zachodniej UE, gdzie również występowały opóźnienia w siewach wiosennych.

Popyt na polskie mrożonki za granicą może być zatem relatywnie wysoki i wpływać pozytywnie na kształtowanie się wartości krajowego eksportu. Z drugiej strony, prawdopodobne zmniejszenie produkcji w Polsce jak również hamujący popyt wzrost cen, może odbić się na spadku jego wolumenu. W sezonie 2012/2013 eksport mrożonek z Polski (bez mrożonych ziemniaków) ukształtował się na rekordowym poziomie 429 tys. ton (dane Eurostatu) i był o 12,6 proc. wyższy niż w sezonie 2012/2013. Wyższe ceny mrożonek mogą wpływać na konsumpcję krajową, także działając hamująco na obserwowany od wielu lat trend we wzroście spożycia per capita.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl