Wielkość wydanych pozwoleń na przywóz typu „A" dla importerów ustalono odpowiednio: w Chinach - dla importerów tradycyjnych 45,999909 % z wielkości 6108 ton, oraz dla importerów nowych 0,406555 % z wolumenu 2617 ton. Pozostałe kraje trzecie - dla importerów nowych 100% z wielkości 403 ton, w przypadku importerów tradycyjnych w omawianym okresie Komisja nie otrzymała żadnych wniosków o wydanie pozwolenia. Argentynie nie wydano pozwoleń.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl