Jeżeli transakcja zostanie sfinalizowana Pamapol przejmie aktywa obejmujące m.in. maszyny i urządzenia składające się na dwie linie produkcyjne do produkcji dżemów, prawa do znaków towarowych, prawa do projektów (w szczególności etykiet i projektów opakowań dżemów, nie stanowiących znaków towarowych ani nie zawartych w znakach towarowych), prawa do wzoru przemysłowego wykorzystywane w opakowaniach do produkcji dżemów Sorella oraz aktywa obrotowe, tj. zapasy wyrobów gotowych (dżemów Sorella) i materiałów wymaganych do ich produkcji.

Udzielenie przez spółkę Agros Nova wyłączności na prowadzenie przez Pamapol negocjacji dotyczących nabycia aktywów Sorelli rozpoczyna drugi etap negocjacji między firmami. W ramach drugiego etapu strony zobowiązały się do uzgodnienia szczegółowych zapisów umowy sprzedaży, w tym ustalenia ostatecznej łącznej wartości planowanej transakcji, parafowania ostatecznego tekstu umowy oraz podpisania umowy po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK.

Prawo wyłączności negocjacyjnej wygasa z 30 kwietnia lub natychmiast w przypadku pogorszenia wstępnych zapisów projektu umowy zaoferowanych przez Pamapol w pierwszym etapie negocjacji.

Negocjacje w zakresie nabycia pakietu aktywów Sorelli prowadzone są w ramach realizacji strategii Pamapolu na lata 2010-2011, która zakłada powrót na drogę przejęć wewnątrz sektora spożywczego i rozwój portfela produktowego Grupy Pamapol. Dzięki temu możliwa będzie realizacja kolejnego założenia strategicznego Grupy Pamapol, jakim jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu sprzedaży o około 20 proc. r/r.

Realizacja przedmiotowej transakcji pozwoli Grupie Pamapol na produkcję, w oparciu o stosowane dotychczas receptury, dżemów pod marką Sorella, co stanowić będzie uzupełnienie portfela produktowego Grupy, oraz wejście na rynek przetworów owocowych. W opinii zarządu Pamapolu produkcja dżemów jest w pełni komplementarna z prowadzoną dotychczas działalnością podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Surowce w spółkach WZPOW Kwidzyn i ZPOW Ziębice pozyskiwane są dzięki umowom kontraktacyjnym zawieranym na okresy roczne z możliwością ich przedłużenia, co gwarantuje stały dostęp do surowca, niezbędnego do produkcji. Spółki WZPOW Kwidzyn, ZPOW Ziębice i Mitmar dysponują z kolei profesjonalnym zapleczem mroźni magazynowych, które umożliwią przechowywanie skupionego surowca w warunkach zapewniających zachowanie jego wysokiej jakości.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl