Przed zmianą udziału fundusz Epsilon posiadał 9.931.499 akcji spółki, co stanowiło 10,45% w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów spółki. Aktualnie Epsilon posiada 14.049.702 akcji spółki, co stanowi 14,79% w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów Pepeesu.

Pepees to grupa kapitałowa specjalizująca się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku i płatków ziemniaczanych czy białka ziemniaczanego do celów paszowych. Wśród spółek grupy znajdują się zakłady przetwórstwa ziemniaka w Łomży, Bronisławiu oraz Lublinie, a także zakłady związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl