Zysk operacyjny wyniósł 1,22 mln zł wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,91 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 49,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 4,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 145,92 mln zł w porównaniu z 159,42 mln zł rok wcześniej.

Więcej w money.pl

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl