Spółka informuje o zmniejszeniu przychodów i wyników finansowych w związku ze spadkiem cen skrobi ziemniaczanej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Pepees: mniejsze przychody w I półroczu 2021 r. związku ze spadkiem cen skrobi
 

Emitent przypomina, że poddane przeglądowi biegłego ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany w dniu 21 września 2021 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl