Przed zmianą Trado posiadała 8.600.000 akcji spółki stanowiących 9,05 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 9,05  proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Po w/w zmianie Trado nie posiada akcji spółki i żadnego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl