Branża cukrownicza przeciwko likwidacji dopłat do buraków

Plantatorzy buraków i cała branża cukrownicza w Polsce po likwidacji kwot produkcji cukru w 2017 roku i uwolnieniu rynku  znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W Polsce i w innych krajach, które później dołączyły do Unii Europejskiej lub mają zdecydowanie gorsze warunki klimatyczne i środowiskowe do produkcji rolniczej, niż np. Niemcy czy Francja, stosowane są  dopłaty do powierzchni uprawy buraków, stanowiące bardzo istotny mechanizm wspierający plantatorów. 

Niemieckie WVZ (Wirtschaftliche Vereinigung Zucker - Gospodarcze Stowarzyszenie Cukrowe), złożyło w ostatnich dniach skargę do Komisji Europejskiej. Domaga się w niej zbadania legalności i zgodności z przepisami unijnymi dopłat do powierzchni uprawy buraków, stosowanych w Polsce i w 10 innych krajach Unii Europejskiej. WVZ stwierdza, że jej zdaniem mechanizm tych dopłat jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, co powoduje zakłócenia konkurencji w branży cukrowniczej. Co warte podkreślenia WVZ nie jest - jak podają niektóre media - związkiem producentów cukru, lecz  szeroką organizacją stowarzyszającą 24 tysiące niemieckich plantatorów, zrzeszonych w pięciu Związkach Plantatorów Buraka Cukrowego, trzy firmy produkujące cukier oraz trzy firmy handlujące cukrem.

Zdaniem Pfeifer & Langen Polska S.A., ta skarga wynika z niezrozumienia sytuacji na rynku cukru w Polsce i w Unii Europejskiej oraz niezrozumienia sytuacji rolników, a także lokalnej specyfiki i warunków do uprawy buraków cukrowych w ogóle. Dopłaty do powierzchni uprawy  buraków to istotny składnik wsparcia rolnictwa oraz zapewnienia bioróżnorodności i nigdy nie były przyczyną zachwiania konkurencyjności unijnego rynku cukru.

Grupy Pfeifer & Langen Polska

W ramach Grupy Pfeifer & Langen Polska S.A. produkcję cukru w Polsce prowadzą cztery cukrownie: w Środzie Wlkp., Gostyniu, Miejskiej Górce i w Glinojecku. Zakłady te skupują buraki wyłącznie od polskich plantatorów, swoje produkty sprzedają m.in. pod marką Diamant.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl