Dopłaty do uprawy buraków

Pfeifer & Langen Polska jako jedyny w Polsce producent cukru głośno opowiedział się przeciwko pomysłowi likwidacji dopłat do uprawy buraków. Biorąc pod uwagę rosnące koszty nawozów, paliwa oraz innych środków produkcji, zarząd firmy w uzgodnieniu ze Związkami Plantatorów zdecydował, że podniesie ceny skupu buraków w roku 2022, a także w roku 2023.

Ceny buraków 2022

Cena buraków kontraktowanych o standardowej jakości określonej w umowach dostawy wynosić będzie nie mniej niż  38 euro za tonę plus VAT przy czym cena ta może zostać zwiększona w zależności od przyszłej sytuacji na rynkach rolnych i w zależności od poziomu uzyskanych cen sprzedaży cukru.

Buraki dostarczone powyżej ilości określonych w umowach będą kupowane w cenie nie niższej niż 34 euro za tonę plus VAT.

Odpowiednio do zmiany cen buraków podwyższone zostały tzw. premie za dostawy wczesne i późne.

Ceny buraków 2023

Cena buraków kontraktowanych o standardowej jakości określonej w umowach dostawy wynosić będzie nie mniej niż 40 euro za tonę plus VAT.

Pozostałe warunki umowy na dostawę buraków w sezonie 2023 będą takie same jak aktualnie ustalone na sezon 2022.

 Grupa Pfeifer & Langen Polska S.A

W ramach Grupy Pfeifer & Langen Polska S.A. produkcję cukru w Polsce prowadzą cztery cukrownie: w Środzie Wlkp., Gostyniu, Miejskiej Górce i w Glinojecku. Zakłady te skupują buraki wyłącznie od polskich plantatorów a cukier w nich wyprodukowany trafia do konsumentów pod marką Diamant.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl