"Plantatorzy buraków cukrowych wyrażają zdecydowany protest wobec zamknięcia finalizowanego przez ostatnie miesiące procesu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A." - napisał KZPBC w swoim stanowisku, podjętym po poniedziałkowym posiedzeniu zarządu.

Plantatorzy buraków zapewniają w nim, że są gotowi do zakupu akcji KSC i chcą na ten temat rozmawiać z rządem. Plantatorom chodzi o sprywatyzowanie spółki na podstawie przepisów ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym z 1994 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej z 2004 r. Uprawnionymi do zakupu akcji tej spółki są wedle tych przepisów tylko pracownicy cukrowni należących do KSC i plantatorzy związani z tym koncernem. Uprawnionych do zakupu akcji jest 18 tys. osób.

Producenci buraków domagają się też zwrotu pieniędzy, należnych im z tytułu podziału nadwyżki ze sprzedaży cukru ponad cenę referencyjną. Pieniądze te "w dobrej wierze zostały powierzone Skarbowi Państwa na cele prywatyzacyjne, zgodnie z porozumieniem podpisanym 1 sierpnia 2012 r. przez uprawnionych ustawowo do objęcia akcji przedstawicieli pracowników i plantatorów oraz Ministerstwo Skarbu Państwa" - czytamy w stanowisku.

Jak powiedział PAP przewodniczący Solidarności w KSC Stanisław Lubaś, zysk spółki miał być przeznaczony na wykup części umorzonych akcji Skarbu Państwa oraz na pożyczki dla pracowników cukrowni na zakup akcji. Teraz pieniądze - ponad 500 mln zł - zostaną wypłacone jako dywidenda dla akcjonariuszy. KSC jest w 80 proc. własnością Skarbu Państwa, reszta należy do pracowników i plantatorów.

Zdaniem Lubasia źle się stanie, gdy pieniądze zostaną zabrane ze spółki, gdyż bez nich KSC będzie musiała pożyczać środki m.in. na skup buraków czy ewentualne nowe projekty.

"Chcieliśmy kupić akcje KSC, opracowana została wspólnie z ministrem skarbu koncepcja prywatyzacji, ale przez dwa miesiące nie mogła się ona przebić przez Radę Ministrów" - mówił Lubaś. Rząd musiał wyrazić zgodę na umorzenie części akcji, gdyż ustawa o prywatyzacji KSC tego nie przewiduje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl