Największy spadek opłacalności upraw buraków cukrowych w przeliczeniu na hektar ma nastąpić w Grecji (-14 proc.) i w Holandii (-12,4 proc.). Po zniesieniu kwotowania zbiory mają nieco wzrosnąć, bezcłowy import z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) spaść, a UE osiągnie samowystarczalność w sektorze cukru białego w sezonie 2020/21.

Produkcja cukru w UE ma skupić się w najbardziej wydajnych rejonach. Ceny cukru w UE mają zbliżyć do światowych. Większy udział w rynku zyska izoglukoza, spadnie za to produkcja bioetanolu z buraków cukrowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl