Zgodnie z prognozą unijną produkcja cukru z kampanii wyniesie 18,97 mln ton. Produkcja ta powiększona będzie do 19,47 mln ton, o cukier przeniesiony z roku gospodarczego 2013/2014. Z tej ilości przewidywana produkcja kwotowa wyniesie 13,24 mln ton, natomiast produkcja pozakwotowa prognozowana jest na poziomie 6,23 mln ton. Zgodnie z prognozą KE produkcja cukru w Polsce (łącznie z cukrem przeniesionym) wyniesie ok. 1,76 mln ton, tj. o około 352 tys. ton ponad przyznaną kwotę produkcyjną.

Na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów od początku roku gospodarczego 2013/2014 do końca lipca 2014 r. z Polski wyeksportowano 399 tys. ton cukru (o wartości 204 mln EUR), o 13% mniej niż przed rokiem. Eksport cukru do UE wyniósł 261 tys. ton, a na rynki krajów trzecich 138 tys. ton. Na rynku unijnym głównymi odbiorcami cukru tradycyjnie były kraje graniczące z Polską, tj. Niemcy (103 tys. ton), Litwa (37 tys. ton), Słowacja (36 tys. ton) oraz Czechy (28 tys. ton). Na rynki trzecie cukier był eksportowany przede wszystkim do Izraela (52 tys. ton), Kazachstanu (27 tys. ton) oraz Rosji (20 tys. ton). W okresie dziesięciu miesięcy roku gospodarczego 2013/2014 do Polski przywieziono 192 tys. ton cukru o wartości 105 mln EUR, z tego 76 tys. ton zakupiono w krajach UE, a 116 tys. ton na rynkach krajów trzecich. Głównymi państwami spoza UE, w których polscy przedsiębiorcy dokonywali zakupów cukru były Sudan (54 tys. ton) oraz Mozambik i Zimbabwe (po 25 tys. ton). Spośród krajów UE najwięcej cukru sprowadzono z Niemiec (30 tys. ton) i Francji (17 tys. ton).

Dotychczasowe saldo wymiany handlowej cukrem było dodatnie i wyniosło 207 tys. ton oraz 99 mln EUR wobec 282 tys. ton i 178 mln EUR przed rokiem.  

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl