Pamapol złożył ofertę na 29,3 mln zł brutto, a Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo–Warzywnego (WZPOW) na 17,8 mln zł brutto.

Przetarg KOWR

Przetarg ogłoszono w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021. Dostawy będą realizowane na rzecz organizacji partnerskich KOWR.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl