Dla porównania jeszcze w roku 2004 wolumen produkcji ziemniaków w Peru kształtował się na poziomie około 3,01 mln ton i obszarze upraw około 271,9 tys. ha. W minionym roku zbiory ziemniaków zamknęły się wielkością 4,01 mln ton.

Ostatnie lata to nie tylko okres wzrostu produkcji - wobec roku 2004 odnotowano spory wzrost konsumpcji tych warzyw - dla porównania
we wspomnianym 2004 roku średnio na 1 mieszkańca przypadało spożycie w wysokości 67 kg, podczas gdy w roku 2011 było to już około 83 kg, a najbliższe dwa lata szacowane są na kolejny wzrost do nawet około 90 kg.

Średnioroczne zbiory ziemniaków w Peru stanowią około 26,6% łącznej produkcji państw Ameryki Południowej, drugim co do wielkości producentem jest Brazylia z udziałem około 25,1%, a następnie Kolumbia - 14,8% oraz Argentyna 14%.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl