Wśród tych czynników ministerstwo rolnictwa wymienia: wysokość dopłat dla rolnictwa ekologicznego, rozwój rynku konsumenta, w tym świadomość konsumencka oraz koniunktura gospodarcza w kraju i w Unii Europejskiej.

Jak informuje Puls Biznesu, przez ostatnie sześć lat kończącej się perspektywy budżetowej (2007-2013) rolnicy ekologicznie dostali ponad 1 mld zł z funduszy UE. Według danych Inspektoratu Jaskości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na koniec 2011 roku liczba ekologicznych gospodarstw przekraczała 23,4 tys., co oznacza wzrost o ponad 90 proc. w porównaniu z 2007 rokiem. Powierzchnia upraw ekologicznych zwiększyła się o 210 proc., do 605 tys. ha.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl