Na powitanie posłów rolnicy na schodach wejściowych do Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie, gdzie odbywało się posiedzenie, wysypali ziemniaki. Przewodniczący stowarzyszenia Unii Warzywno-Ziemniaczanej Michał Kołodziejczak powiedział PAP, że jest to wyraz protestu wobec zbyt niskich cen skupu ziemniaków. Za worek ziemniaków (15 kg) rolnik dostaje 4 zł, a jego wyprodukowanie kosztuje 8 zł - podkreślił.

"Przy nazwie kraju producenta warzyw na opakowaniu powinna znajdować się czytelna flaga" - mówili rolnicy. Ich zdaniem Polska "zalewana jest ziemniakami z zagranicy", ponadto kwitnie proceder przepakowywania zagranicznych warzyw i sprzedawania ich jako polskie.

Wiceminister Jacek Bogucki poinformował, że w resorcie rolnictwa opracowano projekt ustawy, którego "celem jest wzmocnienie i usprawnienie działań służb kontrolnych, a także zwiększenie kar za nieprawidłowości. Proponowane kary, za wprowadzanie do obrotu warzyw niezgodnych z wymaganiami unijnymi, mają zostać podniesione do wysokości 5-krotnej wartości korzyści uzyskanej ze sprzedaży, nie niższej niż 500 zł - zaznaczył wiceminister.

Wiceszef resortu rolnictwa dodał, że będą także nakładane kary za brak dokumentów dotyczących produktu. "Będzie to kara pieniężna w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary. W przypadku braku informacji umożliwiających identyfikację produktów kara pieniężna będzie w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia, nie niższa niż 200 zł" - powiedział Bogucki.

Poinformował, że obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów w zakresie oznaczania kraju pochodzenia warzyw oraz wprowadzenia definicji "młodych ziemniaków".

Zdaniem rolników "proponowane rozwiązania w kwestii wysokości kar pozwalają na zbyt daleko idącą uznaniowość ze strony służb kontrolnych, co może być czynnikiem patologicznym; ustalenie dolnej granicy kary w wysokości 500 zł nie zapewnia realizacji polityki odstraszania nieuczciwych podmiotów".

Według danych Ministerstwa Rolnictwa w sezonie 2017/2018 ceny ziemniaków w Polsce są równie niskie, jak w poprzednim. Przyczyny to wysokie plony, silna pozycja sieci handlowych oraz zbyt duża liczba pośredników.

Zbiory ziemniaków w Polsce w 2017 r. wyniosły 9,5 mln ton i były prawie o 0,7 mln większe niż w 2016 r. Średni poziom cen skupu ziemniaków w pierwszym półroczu 2018 r. szacuje się na ok. 576 zł/t czyli ok. 57 gr za kilogram (w pierwszym półroczu 2017 r. cena wyniosła 631 zł/t ).

Produkcja ziemniaków w Polsce jest większa niż zapotrzebowanie rynku krajowego. W naszym kraju systematycznie maleje spożycie ziemniaków, które w sezonie 2017/2018 szacowane jest na ok. 96 kg/mieszkańca.

W ubiegłym roku z Polski wyeksportowano 35 tys. ton ziemniaków, a sprowadzono 117 tys. ton. Polskie ziemniaki trafiły przede wszystkim do Mołdawii, Rumunii i na Łotwę, a importowane pochodziły głównie z Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Grecji. 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl