- W tych krajach bardzo dynamicznie rośnie zarówno produkcja jabłek, jak i koncentratu. Dlatego "nie możemy spać spokojnie", bo istnieje zagrożenie utraty rynków zagranicznych - ostrzega Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków.

Tę konkurencję widać już w oficjalnych statystykach. Jak przyznaje dr Bożena Nosecka, ekspert IERiGŻ, Polska jest importerem koncentratu jabłkowego. - W sezonie 2012/13 zaimportowaliśmy ponad 70 tys. ton tego wyrobu. Dzieje się tak, ponieważ przetwórcy zagraniczni dominujący w produkcji zagęszczonego soku jabłkowego, importują w ramach swoich grup koncentrat z Ukrainy czy z Mołdawii - gdzie jest taniej. W swoich zakładach w Polsce oczyszczają ten koncentrat, blendują i eksportują dalej do Europy. Ten import będzie się powoli nasilał, ponieważ w tych krajach zbiory jabłek są coraz wyższe i wzrasta tam aktywność zagranicznych koncernów - dodaje.

Poseł Mirosław Maliszewski (PSL), prezes Związku Sadowników RP, przyznaje, że koncentraty z tych krajów są często tańsze od naszych rodzimych, ale mają jeszcze jeden walor - mają wyższy współczynnik kwasowości, ponieważ są wyprodukowane ze "starych" odmian jabłoni.

I to właśnie zmiana smaku polskich jabłek i przetworów z nich może mieć znaczący wpływ na naszą pozycję na globalnym rynku. Jak podkreślają eksperci, rozwój sadownictwa i technologii jest sporym zagrożeniem dla produkcji koncentratów owocowych w Polsce. - Zwiększa się obszar produkcji i powierzchnia sadów oraz upraw, ale generalnie sadownicy uciekają od produkcji owoców przemysłowych, a mocno inwestują w deserowe. Podnosi się jakość produkcji, więc coraz mniej jest owoców gorszej jakości, które trafiają do przetwórstwa - przyznaje prezes Związku Sadowników RP.

Dziś mniej więcej połowa zbiorów jabłek trafia do przetwórstwa, ale zdaniem posła Maliszewskiego, w ciągu kilku następnych sezonów udział produkcji jabłek deserowych osiągnie 70 proc. - To w tej produkcji dostrzegamy rozwijający się rynek - w odróżnieniu od rynku koncentratów - dodaje.

Sadownicy znacznie wyższe ceny uzyskują za owoce deserowe, a dzięki kampaniom promocyjnym przeprowadzanym przy udziale środków unijnych, promują polskie jabłka i inne owoce na obcych rynkach i tym samym powiększają rynki zbytu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl