Z danych zaprezentowanych przez MRiRW wynika, że w dwóch ostatnich tygodniach marca cena jabłek była już o 7 proc. niższa niż przed rokiem.

- Należy przypomnieć, że w marcu 2015 r. ceny jabłek zaczęły dość dynamicznie wzrastać, na co przełożyły się malejące zapasy jabłek. Na zmiany te pozytywnie wpływało ożywienie w handlu zagranicznym oraz wycofanie części produkcji z rynku w ramach unijnego programu pomocy dla producentów. Do obecnej stagnacji cenowej przyczynia się osłabienie popytu eksportowego przy utrzymujących się dość wysokich zapasach jabłek na rynku krajowym – komentuje Mariusz Dziwulski.

Analityk zwraca uwagę, że przeciętne ceny jabłek w marcu br. były niższe w porównaniu do tych odnotowanych jesienią ub. r. - Z danych prezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa wynika, że w marcu br. przeciętna cena netto jabłek w skupie krajowym ukształtowała się odpowiednio na poziomie o 7 i 5 proc. niższym niż w październiku oraz listopadzie 2015 r. Brak sezonowych wzrostów cen oznacza, biorąc pod uwagę koszty przechowywania, spadek opłacalności sprzedaży tych owoców w dwóch minionych kwartałach – dodaje Mariusz Dziwulski.

W drugim kwartale br. poziom cen jabłek uzależniony będzie od popytu eksportowego. - Biorąc pod uwagę dotychczasowy stan zapasów, a także zakładając wycofanie z rynku 290 tys. t jabłek w ramach unijnej pomocy, oznaczałoby to, że dla wzrostu cen konieczne jest znaczne przyspieszenie sprzedaży zagranicznej jabłek – podkreśla ekspert Banku BGŻ BNP Paribas.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl