Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, chodzi o projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

KAS zajmie się wydatkami na warzywa i owoce oraz pszczelarstwo

Zgodnie z projektem, dotychczasowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), które związane są z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi o kontrolę transakcji dotyczących m.in. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa.

Obecnie prawidłowość takich wypłat polskim beneficjentom jest kontrolowana przez IJHARS. Kontrole te są nazywane kontrolami ex-post. Po zmianie przepisów, przeprowadzanie kontroli ex-post zostanie przyznane całościowo dyrektorom izb administracji skarbowej.

Nowe rozwiązania umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Ponadto, Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo od 1 kwietnia 2023 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl