Według danych Eurostatu od lipca 2012 r do lutego 2013 r. kraje Wspólnoty zaimportowały z Polski niespełna 33 tys. ton tych mrożonek, czyli o blisko 20% mniej niż w tym samym okresie w roku poprzednim oraz o 33% mniej niż 2 lata wcześniej. Przyczyną spadku przywozu mógł być z jednej strony spadek produkcji mrożonych truskawek w Polsce, z drugiej jednak stosunkowo niska konkurencyjność cenowa polskich mrożonek w porównaniu do innych krajów dostarczających mrożone truskawki na rynek Unii, odbijająca się na popycie tych produktów.

Wartość jednego kilograma w eksporcie mrożonych truskawek z Polski do UE-27 w analizowanym okresie (VII 2012 r. - II 2013 r.) wyniosła 1,71 euro/kg wobec 1,54 euro/kg rok wcześniej. W przypadku truskawek z Maroko było to 1,17 euro/kg, podczas gdy produktu z Chin - 0,99 euro/kg. Truskawki mrożone z Hiszpanii w analogicznym okresie kosztowały 1,18 euro/kg.

Łączny wolumen importu mrożonych truskawek do UE-27 od lipca 2012 r. do lutego 2013 r., mimo spadku przywozu z Polski, ukształtował się na zbliżonym poziomie do tego samego okresu w roku poprzednim wynosząc 180 tys. t (z zewnątrz i wewnątrzunijny). Zmieniła się zatem struktura importu. Kolejny rok z rzędu wzrosły dostawy mrożonych truskawek z Chin - z 43 do 46 tys. t. Nieznacznie zwiększył się również udział w imporcie takich krajów jak Maroko (z 3 do 4%) czy też Egipt (z 2 do 3%).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl